Ceramir® Crown & Bridge – Doxas första produkt

Ceramir Crown & Bridge, som lanserades i Sverige i november 2009, är ett biokeramiskt dentalcement för permanent cementering av konventionell protetik (dentala kronor och broar), inklusive helkeramiska konstruktioner med stommar av aluminiumoxid eller zirkoniumdioxid (alumina och zirconia). 

Ceramir Crown & Bridge är enkelt att använda, ger stabil försegling av den preparerade tanden, god retention (vidhäftning) och är vävnads- och miljövänligt. Ceramir Crown & Bridge självhärdar, ingen torrläggning eller förbehandling behövs. Det är ett naturligt material, ger permanent försegling av tanden och har unika hanteringsegenskaper.

Läs mer om Ceramir Crown & Bridge på www.ceramir.se

Ceramir Crown & Bridge är både CE- och FDA-registrerad.