Doxa utser ny t f CFO

2018-09-07 Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO. Klicka på bilden till höger för att läsa hela...

Doxa presenterar på Aktiedagen i Stockholm den 11 september

2018-09-05 Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida...

Jesper Lööf tillträder som tf VD för Doxa

2018-08-14 Pressmeddelande Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD, nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag. Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa. Läs hela...

Valberedningens förslag till styrelse i Doxa

2018-04-23 Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande: Magnus Wahlbäck, styrelseordförande i Doxa, har till valberedningen framfört att han önskar utträda ur styrelsen med anledning av att han fyller 75...

Doxa tecknar distributionsavtal i Australien/ Nya Zeeland

2018-04-18 Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa hela...

Henrik Nedoh från Nobel Biocare blir ny VD i Doxa

2018-04-18 Pressmeddelande. Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa. Henrik Nedoh har lång internationell erfarenhet från marknadsföring och försäljning och har arbetat inom dentalmarknaden i mer än tio år. Henrik kommer närmast från Nobel...

Förändring av Doxas valberedning

2018-04-16 Pressmeddelande. Ledamoten i Doxas valberedning, Sune Gellberg, har av personliga skäl begärt sitt utträde. I linje med “Principer för utseende av valberedning i Doxa AB” har han ersatts av Hartmut Wiese. Valberedningen består därmed av Magnus...

Årsredovisning 2017

2018-04-12 Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa AB (publ) är nu publicerad. Klicka på bilden till höger för att läsa den i sin...

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-15 Klicka på bilden höger för att läsa hela kommunikén. FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent ÅRET...

Nyemissionen i Doxa är slutförd

2017-12-04 Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av...