Om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologiska plattform. Ceramir® Crown & Bridge är ett remineraliserande, vävnadsvänligt och för tandläkaren tidseffektivt dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Det är den första produkten i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa.

Doxakoncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ), dotterbolaget Doxa Dental AB båda med säte i Uppsala och Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA.
Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.