2018-08-14 Pressmeddelande

Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD, nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag.
Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa.

Läs hela pressmeddelandet