2018-04-23

Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande:
Magnus Wahlbäck, styrelseordförande i Doxa, har till valberedningen framfört att han önskar utträda ur
styrelsen med anledning av att han fyller 75 år i år.

Klicka på bilden till höger för att läsa hela meddelandet.