2017-10-02
Förhandlingarna kring ett private label avtal pågår fortsatt med ambitionen att ingå avtal. Det är dock troligt att bolaget kommer att behöva genomföra en nyemission innan ett avtal eventuellt kan slutföras. Vidare kommer Doxa att inom kort behöva säkerställa ytterligare kortfristig finansiering. Styrelsen i Doxa arbetar med bolagets finansiering och avser att återkomma med ytterligare information så snart möjligt.

   Klicka på bilden till höger för att läsa pressmeddelandet.