Aktieägarbrev #6

2016-04-07 Hej, Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln. IDS var i år större än någonsin och besöktes av fler än 155 000 besökare från 157 länder. Det stora utställarantalet (mer än 2 300 utställare)...

Doxa tecknar distributionsavtal med Burkhart Dental i USA

2017-03-15 Burkhart Dental och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. Burkhart Dental är USA’s fjärde största dentaldistributör och...

Aktieägarbrev #5

2017-03-14 Här kommer ett Aktieägarbrev som är något annorlunda upplagt än vanligt. 2017 är ett av de år som är extra intensiva avseende stora mässor och jag tänkte ge er en snabb bild från den senaste mässan i USA, Chicago MidWinter Meeting, där Doxa medverkade....

Valberedningen i Doxa är konstituerad

2017-03-02 Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad. I enlighet med beslut på årsstämman i juni 2016 består den av representanter för de fyra största ägargrupperingarna: Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Gausdal. Kontakt:...

Doxa utökar närvaron på den nordiska marknaden

2017-02-15 Doxa utökar sin närvaro på den nordiska marknaden och har tecknat distributionsavtal med Unident för Danmark och Finland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Unident Danmark...

Aktieägarbrev #4

2016-12-22 Kära aktieägare! Året är inne på sina sista veckor och det är vinterdäck på som gäller, oavsett var man bor. 2016 har varit ett händelserikt år med lansering av det nya och enklare kapselsystemet QuikCap och den handblandade versionen QuikMix. Vi har...

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2016

2016-10-27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET • Omsättningen ökade till 4,0 MSEK (3,3) • Resultat efter finansnetto blev -2,9 MSEK (-4,0) • Kassaflödet förbättrades till -0,1 MSEK (-4,7) • Distributionsavtal har tecknats med Darby Dental och DHPI i USA, Hofmeester i...

Doxa tecknar ett andra distributionsavtal i Schweiz

2016-10-24 Curaden AG och Doxa har signerat avtal om distribution i Schweiz och Liechtenstein. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. Curaden är en av de största schweiziska...

Doxa tecknar distributionsavtal med DHPI i USA

2016-09-29 Dental Health Products, Inc och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. DHPI är en fullservice-depå med nationell täckning via två...