Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2017

2017-05-11 VD-ORD Årets första kvartal har inneburit fortsatt stadig ökning av försäljningen av refill-förpackningar. Under första kvartalet sålde vi 15 procent fler refillförpackningar än föregående år. Ökningen är densamma för både Nordamerika och Europa/ övriga...

Årsredovisning 2016

2017-04-12 Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil. Klicka på bilden till höger. För Ytterligare information: Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000 E-post: torbjorn.larsson@doxa.se Läs mer på...

Aktieägarbrev #6

2016-04-07 Hej, Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln. IDS var i år större än någonsin och besöktes av fler än 155 000 besökare från 157 länder. Det stora utställarantalet (mer än 2 300 utställare)...

Doxa tecknar distributionsavtal med Burkhart Dental i USA

2017-03-15 Burkhart Dental och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. Burkhart Dental är USA’s fjärde största dentaldistributör och...

Aktieägarbrev #5

2017-03-14 Här kommer ett Aktieägarbrev som är något annorlunda upplagt än vanligt. 2017 är ett av de år som är extra intensiva avseende stora mässor och jag tänkte ge er en snabb bild från den senaste mässan i USA, Chicago MidWinter Meeting, där Doxa medverkade....

Valberedningen i Doxa är konstituerad

2017-03-02 Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad. I enlighet med beslut på årsstämman i juni 2016 består den av representanter för de fyra största ägargrupperingarna: Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Gausdal. Kontakt:...

Doxa utökar närvaron på den nordiska marknaden

2017-02-15 Doxa utökar sin närvaro på den nordiska marknaden och har tecknat distributionsavtal med Unident för Danmark och Finland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Unident Danmark...

Aktieägarbrev #4

2016-12-22 Kära aktieägare! Året är inne på sina sista veckor och det är vinterdäck på som gäller, oavsett var man bor. 2016 har varit ett händelserikt år med lansering av det nya och enklare kapselsystemet QuikCap och den handblandade versionen QuikMix. Vi har...