Doxa tecknar distributionsavtal med Sodimed i Frankrike

2017-10-12 Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa...

Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa

2017-10-05 Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.   Klicka på bilden till höger för att...

Doxa genomför företrädesemission

2017-10-03 Styrelsen för Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Emissionen”). Styrelsens emissionsbeslut förutsätter...

Förtydligande av kvartalsrapport

2017-05-18 Efter den nyligen publicerade kvartalsrapporten för första kvartalet har det kommit frågor från aktieägare angående de pågående förhandlingarna om ett Private Label avtal, så även på bolagets årsstämma igår. Klicka på bilden för att läsa hela...

Kommuniké från Doxas årsstämma 2017

2017-05-18 Kommuniké från Doxas årsstämma 2017.  Klicka på bilden.         Nedan kan ni se VDs presentation från Årsstämman. Välkomna! VDs presentation på årsstämman...

Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2017

2017-05-11 VD-ORD Årets första kvartal har inneburit fortsatt stadig ökning av försäljningen av refill-förpackningar. Under första kvartalet sålde vi 15 procent fler refillförpackningar än föregående år. Ökningen är densamma för både Nordamerika och Europa/ övriga...

Årsredovisning 2016

2017-04-12 Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil. Klicka på bilden till höger. För Ytterligare information: Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000 E-post: torbjorn.larsson@doxa.se Läs mer på...

Aktieägarbrev #6

2016-04-07 Hej, Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln. IDS var i år större än någonsin och besöktes av fler än 155 000 besökare från 157 länder. Det stora utställarantalet (mer än 2 300 utställare)...