Historia

2018
Private labelavtal med Dentsply Sirona tecknas. Doxa fär en ny VD – Henrik Nedoh som närmast kommer från Nobel Biocare

2017
Distributionsavtal tecknas med samarbetspartners ibland annat Tyskland, Frankrike och de nordiska grannländerna. Även marknader i Asien bearbets och avtals sluts med bl.a. Singapore. Distributörsnätverket i USA utökas också

2016
Ceramir® Crown & Bridge erhåller för fjärde (!) året i rad utmärkelsen
“2016 Top Product Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor,
något inget annat dentalcement lyckats med.
Aktiv bearbetning av den europeiska marknaden inleds

2015
Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge för tredje året i rad till en av vinnarna av ”2015 Best of Class Technology Award”
Ceramir® Crown & Bridge erhåller för tredje året i rad utmärkelsen “2015 Top Product Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor

2014
Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge för andra året i rad till en av vinnarna av ”2014 Best of Class Technology Award”
Ceramir® Crown & Bridge erhåller för andra året i rad utmärkelsen “2014 Top Product Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor

2013
Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge som en av vinnarna av ”2013 Best of Class Technology Award”
Doxa sluter distributionsavtal med Unident AB för den svenska marknaden.
Ceramir® Crown & Bridge erhåller utmärkelsen “2013 Top Product Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor.

2011
Doxa sluter globalt exklusivt distributörsavtal för Ceramir® Crown & Bridge med amerikanska Henry Schein, världens största dentala distributör.
Ceramir® Crown & Bridge lanseras i USA och Tyskland.

2010
Doxa erhåller utmärkelsen “New Product Innovation 2010” av Frost & Sullivan.
Doxa sluter distributionsavtal med Nordenta AB för den svenska marknaden.

2009
Lansering i Sverige av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge
Ändrat verksamhetsfokus och affärsmodell: från utvecklingsbolag till dentalt marknads- och försäljningsbolag.

2008
FDA-godkännande av Ceramir® Crown & Bridge (tidigare benämnd XeraCem®).
CE-godkännande av Ceramir Crown & Bridge (tidigare benämnd XeraCem).
Framgångsrika kliniska studier av Ceramir Crown & Bridge (tidigare benämnd XeraCem).

2007
Framgångsrika kliniska studier av Xeraspine®, Doxas produkt för ryggkotskompressioner, inom både perkutan vertebroplastik och kyfoplastik.

2006
CE-godkännande av Xeraspine®.

2005
Framgångsrika kliniska prövningar av Xeraspine®.

2003
CE-godkännande tandfyllnadsmaterial, andra generationen.

2002
FDA-godkännande tandfyllnadsmaterial.

2001
ISO-godkännande.

2000
CE-godkännande tandfyllnadsmaterial, första generationen.

1999
Prototyp tandfyllnadsmaterial.

1987
Doxa bildas.