Verksamhet

Affärsidé
Doxas affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera egenutvecklade biokeramiska dentala produkter.

Affärsmodell
Doxas affärsmodell bygger på att tillsammans med välrenommerade nationella och globala distributörer marknadsföra och sälja egenutvecklade och egentillverkade biokeramiska dentala produkter. Intäkter i Doxa erhålls från försäljning av färdiga produkter till Doxas distributörer.

Vision
Doxas vision är att bli ett internationellt ledande dentalbolag med egenutvecklade innovativa produkter med stort terapeutiskt och kommersiellt värde.