2018-09-07
Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget.
Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

Klicka på bilden till höger för att läsa hela pressmeddelandet.