2017-10-12
Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike.
Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika
biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

Klicka på bilden till höger för att läsa mer.