2017-10-05
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.

 

Klicka på bilden till höger för att läsa mer.