2017-10-03
Styrelsen för Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Emissionen”).
Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därför har styrelsen lagt fram förslaget om Emissionen till extra bolagsstämma den 2 november 2017.
Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.

Klicka på bilden för att läsa hela pressmeddelandet.