Klicka på bilden för att läsa hela kvartalsredogörelsen.

2017-05-11
VD-ORD

Årets första kvartal har inneburit fortsatt stadig ökning av försäljningen av refill-förpackningar. Under första kvartalet sålde vi 15 procent
fler refillförpackningar än föregående år. Ökningen är densamma för både Nordamerika och Europa/ övriga marknader.

För ganska precis ett år sedan lanserades den nya kapseln QuikCap®. Den har tagits emot väl i marknaden.
Under det gångna året har vi levererat både det gamla och det nya kapselsystemet, QuikCap, men nu har QuikCap tagit över helt.

I januari godkändes och lanserades QuikMix®, som är vårt handblandade cement. Försäljningen av QuikMix under första kvartalet uppgick till 0,24 MSEK, varav USA stod för lejonparten.
I mitten av mars ställde vi ut på IDS-mässan i Köln, som är världens största dentalmässa. Efter att ha genomfört i storleksordningen mer än 50 möten har vi nu många leads att arbeta med.Vi för många diskussioner om nya distributionsavtal för både befintliga och nya marknader. Det pågår även ett stort antal diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera är långt gångna. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier är fortfarande den affärskanal som vi bedömer kommer ge bäst utväxling.
Den engelska distributören (som skulle vara först med att bundla cement och krona) har genomgått interna omstruktureringar och har ännu inte kommit igång i full skala. Omsättningsmässigt har Nordamerika gått bäst under första kvartalet. Våra europeiska distributörer har inte utvecklats i önskad takt varför vi kommer att lägga ännu mer kraft på att dels få igång våra befintliga distributörer och samtidigt sluta avtal med fler distributörer på de viktigare marknaderna såsom Tyskland, Frankrike, Italien och UK. Ett flertal nya förhandlingar pågår.

Förhandlingar om olika industriella samarbeten fortsätter. Dessa rör dels möjligheter till betydande volymökningar för Ceramir Crown & Bridge, liksom avtal om “second brands”. I dessa diskussioner ger den nya kapseln QuikCap en helt avgörande styrka och fördel.

Vi befinner oss sedan en tid tillbaka i långt gångna förhandlingar kring ett avtal med en större aktör som potentiellt kommer att lansera dentalcementet Ceramir Crown & Bridge under sitt eget varumärke. Det potentiella avtalet är omfattande och om förhandlingarna kan slutföras som planerat kommer det att ha en väsentligt positiv påverkan både på Doxas finansiella ställning och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

Torbjörn Larsson, VD