2016-04-07 Hej,
Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln.
IDS var i år större än någonsin och besöktes av fler än 155 000 besökare från 157 länder. Det stora utställarantalet
(mer än 2 300 utställare) gjorde också att de hade utökat antal utställningshallar och mässan huserade nu på 163 000 m².

Klicka på bilden till höger för att läsa hela brevet.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Larsson