2017-03-02

Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad. I enlighet med beslut på årsstämman i juni 2016 består den av representanter för de fyra största ägargrupperingarna:
Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Gausdal.

Kontakt: magnus.wahlbaeck@maxcap.se